เกมทักษะเรียกร้องให้ผู้ว่าการปฏิบัติตามสัญญาในอดีตของเขา